Κυριακή, 25 Ιουλίου 2010

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ-ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ


1860-1939

Ο Γιάννης Μανιατάκης υπήρξε σπουδαίος βιολιστής και συνθέτης που άκμασε από το 1880 έως το 1910. Καταγόμενος από τα Μαρεδιανά Κισάμου, έδρασε στην ευρύτερη περιοχή της επαρχίας με μεγάλη απήχηση στο κοινό. Καλός τεχνίτης του βιολιού,από τους καλύτερους της γενιάς του, επηρέασε αρκετούς νεώτερους του όπως ο Χάρχαλης, ο Κουνελοκωστής, ο Κοπανίδης κ.α. Σημαντικότεροι συνεργάτες του, οι λαγουτιέρηδες Α.Κουτσουρέλης,Σγουρομάλλης, Γεωργακάκης. Οι συνθέσεις που του αποδίδονται σήμερα είναι οι εξής: Συρτός του Μανιά, Κουκουναριανός συρτός, Τσικαλαριανός συρτός, Μαρεδιανός συρτός. Οι συνθέσεις αυτές έχουν διασκευαστεί όλες κατά καιρούς από πιο σύγχρονους μουσικούς της κεντρικής Κρήτης με αποτέλεσμα να έχουν σχεδόν αλλοιωθεί.